Približne 43 tisíc ľudí na Slovensku trpí závažnými reumatickými ťažkosťami

Približne 43 tisíc ľudí na Slovensku trpí závažnými reumatickými ťažkosťami. Farmaceutickému výskumu sa teraz vývojom tzv. modifikátorov biologickej reakcie (biologická liečba) podaril prielom v liečbe závažných reumatických chorôb ako sú reumatoidná artritída, ankylozujúca spondylitída (alebo Bechterevova choroba) a juvenilná idiopatická artritída. Náš Anti-TNF liek je prvý solubilný TNF-receptor na svete, ktorý do procesu reumatických ochorení zasahuje na úrovni imunitnej odpovede organizmu.

Biologická liečba predstavuje revolučný prielom v terapii “reumy” a “psoriázy”. Jej prínos treba vnímať vo všetkých dimenziách efektívnej terapie – vysokej účinnosti, dobrej tolerancie, lepšej dlhodobej bezpečnosti, jednoduchého spôsobu aplikácie. V súčasnosti je naším Anti-TNF liekom vo svete liečených približne 400 000 pacientov...