Poslať priateľovi Vytlačiť stránku

Reumatici so  svojimi lekármi bežali pre zdravie

Uplynulý piatok (12.10.2012) sa stretli na námestí Eurovea v Bratislave reumatológovia a reumatici,  aby opäť spoločne odštartovali pravidelnú tradíciu Behu a chôdze reumatológov a reumatikov pre zdravie. Už po šiesty krát sa spoločne rozbehli v symbolickom pochode za spoločnú myšlienku – pre  zdravie. Akciu zorganizovala Liga proti reumatizmu na Slovensku, pri príležitosti Svetového dňa  reumatizmu (12. októbra).

Reumatológovia svojim behom a reumatici chôdzou upozornili na problém reumatických ochorení a ich liečby na Slovensku.

Zviditeľnenie potrieb reumatikov prišla podporiť i verejnosť a sympatizanti tejto myšlienky. Dokopy sa tu zozbieralo viac ako 200 „bežcov“. Trať s dĺžkou 420 metrov absolvoval aj najmladší Radovan (štyri a pol mesiaca), najstaršou účastníčkou bola  85 -ročná pacientka a  členka Ligy proti reumatizmu. Účastníkov behu prívítala predsedníčka Ligy proti reumatimu na Slovensku, p.Jana Dobšovičová - Černáková a beh odštartoval symbolickým prelomením barly. 

Veľmi netradičným spôsobom  sa verejnosť oboznámila  o danom podujatí a to vystúpením 60 tanečníkov vo veku od 13 do 80 rokov - Flasmobberov z OZ Arte Creativo, ktorí práve svojim tancom upozornili verejnosť na  pripravované podujatie.

Dobrovoľníci z radov študentov zo Strednej zdravotníckej školy na Strečianskej ulici v Bratislave  rozdávali informačné letáky o reumatickom ochorení. Súčasťou podujatia bol aj informačný stánok Ligy proti reumatizmu, kde pacienti podávali záujemcom bližšie informácie o ochorení a predstavili verejnosti tiež svoju knižku pacientskych príbehov “Kde bolelo, tam Bolelo.”

Do behu sa postupne zapájajú aj miestne pobočky Ligy proti reumatizmu pôsobiace na celom území Slovenskej republiky a hlásia tiež veľmi vydarené podujatia so skvelou účasťou na ich “štafetových behoch”.

MUDr. Ivana Revayová, MPH, reumatologička, poukázala na potrebu holistického prístupu k pacientom s reumatickými ochoreniami, nielen zo strany ich lekárov, sestier, fyzioterapeutov a  balnoelógov, ale aj rodiny, príbuzných, priateľov a prakticky celej spoločnosti. Reumatické ochorenia sú choronické choroby, ktoré nielen že skracujú život pacientom postihnutým týmito ochoreniami, ale hlavne znevýhodňujú a  obmedzujú ich bežný život, ktorý my, zdraví jedinci vnímame ako samozrejmosť. Tieto ochorenia môžeme často svojou závažnosťou porovnať s onkologickými ochoreniami. Aby sme vedeli pacientov lepšie pochopiť a pomôcť im, musíme sa snažiť o zvýšené povedomie všetkých ľudí našej spoločnosti, ktorí nebudú ľahostajní k postihnutým spoluobčanom.

Nielen že napreduje diagnostika, liečba hlavne biologickými preparátmi a spôsoby rehabilitácie, ale musí napredovať aj sociálna starostlivosť, začleňovanie takto handikepovaných ľudí do spoločnosti ako rovnocenných partnerov, vytvárajúci pre našu spoločnosť nezanedbateľné hodnoty.

Primárnu prevenciu reumatických ochorení je u niektorých diagnóz hlavne zápalových a  autoimunitných ochorení, ktoré sú často geneticky podmienené ťažko realizovať, ale určite aj náš symbolický Beh reumatikov a reumatológov týmto poukáže na ich význam a nutnosť venovať im zvýšenú pozornosť.

Fakty o reumatických ochoreniach:

Reumatoidná artritída (RA)
- Aj keď je pravda, že artritída sa vyskytuje častejšie s vyšším vekom, môže sa objaviť kedykoľvek, vrátane ranného detstva. Naopak, niektorí starší ľudia nikdy netrpia reumou. Prejavy mnohých foriem artritídy a svalovo kostrových komplikácii môžu samé ustúpiť. Niektoré, ako napríklad reumatoidná artritída, môžu mať veľmi vážny priebeh a vplyv nielen na kĺby, ale aj rôzne vnútorné orgány.

- Artritída je závažným zdravotným problémom. Rôzne formy reumatických komplikácií sú jednou z najčastejších chronických ochorení v  populácii (na Slovensku sa odhaduje, že reumatoidnou artritídou trpí asi 43.000 ľudí). V prípade ľudí mladších ako 65 rokov, je artritída príčinou väčšiny práceneschopností. Napr. menej ako polovica pacientov s reumatoidnou artritídou, ktorí boli v čase diagnostiky ochorenia mladší ako 65 rokov a  pracovali, ostáva zaradená do pracovného procesu aj o 10 rokov neskôr.

- Takmer u každého pacienta s artritídou  je možné zmierniť bolesť a zlepšiť funkčné schopnosti. Priebeh ochorenia sa dá efektívne kontrolovať u väčšiny ľudí, hlavne u reumatoidnej artritídy. S aktuálne dostupnou liečbou je to možné tak, ako nikdy doteraz. Mnohí ľudia so závažnými formami artritídy, ktorí ešte v  nedávnej dobe končili s ťažkým postihnutím, môžu dnes viesť plnohodnotný produktívny život. A to vďaka novým liekom, liečebným metódam, programom na  zvyšovanie fyzickej aktivity, pokroku v chirurgii, aktivitám pacientských organizácií a samozrejme väčšiemu zapojeniu pacienta do samotného procesu liečby. Pacienti s atritídou majú v súčasnosti pred sebou budúcnosť plnú možností, na  rozdiel od ich predchodcov pred takými  25-mi rokmi.

Juvenilná idiopatická artritída (JIA)
- Fyzická aktivita u detí s juvenilnou idiopatickou artritídou je paradoxne spojená s  bolesťou. Bolesť, ktorá sa práve fyzickou aktivitou zvýrazňuje, bráni dieťaťu zúčastňovať sa na akýchkoľvek pohybových aktivitách. Avšak pravidelné cvičenie, resp. fyzická aktivita, praktizovaná dlhšie časové obdobie sa ukazuje ako práve jedna z možností na zníženie bolestivosti, únavnosti a zvýšenie kvality života. Pacienti, ktorí začali s cvičením, majú hlavne v prvých týždňoch evidentné problémy s bolesťou. Tieto pretrvávajú až do momentu, keď sa objavia prvé zlepšenia vo funkčnosti kĺbov. Je hlavne na lekárovi, aby pacienta podporil a  upovedomil o možných ťažkostiach ako aj benefitoch zotrvania pri cvičení. Samotný pacient musí praktizovať cvičenie len do tej miery, pri ktorej záťaž organizmu ešte prispieva k funkčnému zlepšeniu.

Psoriatická artritída (PsA)
- Psoriatická artritída je chronické ochorenie, keď pacient trpí psoriázou (kožné ochorenie, charakterizované sčervenelými a olupujúcimi sa plakmi na koži) a artritídou (zápalom kĺbov). Psoriáza zvyčajne predchádza rozvoj artritídy. Na jednej strane štatistika potvrdzuje, že čím ťažší je priebeh psoriázy o to väčšie je riziko pacienta, že sa uňho rozvinie aj artritída. Paradoxom však je, že až 30% všetkých pacientov trpiacich psoriatickou artritídou nikdy nemalo prejavy psoriázy. PsA sa najčastejšie objavuje medzi 35-45 rokom života rovnako u mužov aj u žien. Ľudia s psoriázou nechtov alebo inými nechtovými abnormalitami majú vyššie riziko PsA. (až 80% pacientov má problémy s nechtami).

Ankylozujúca spondylitída (Bechterevova choroba) (AS)
- Ankylozujúca spondylitída je paradoxným ochorením, charakterizovaná novotvorbou kostnej hmoty na miestach s chronickým zápalom a zníženou hustotou kostnej hmoty so zýšeným rizikom ku vzniku zlomenín. AS primárne postihuje chrbticu a často je spojená so stupňujúcou sa stuhnutosťou chrbtice a zmenšovaním jej pohyblivosti tým, že dochádza k vytváraniu zrastov medzi jednotlivými stavcami chrbtice (syndezmofyty).

Liga proti reumatizmu na  Slovensku v súčasnosti vedie a podporuje viac ako 2 800 svojich členov – ľudí s chronickými a veľmi bolestivými reumatickými chorobami a  ochoreniami pohybového aparátu od narodenia až po vysoký vek. Toho roku slávi 22. výročie svojho pôsobenia. Hlavným poslaním Ligy je najmä zlepšovanie kvality života ľudí trpiacich reumatickými diagnózami, a ich začleňovanie do spoločnosti, skvalitňovanie komunikácie medzi pacientom a lekárom a  presadzovanie sústavného zvyšovania odbornosti v reumatológii.

 

Teraz opúšťate webové stránky www.reuma.sk

Prevádzkovateľ týchto stránok, spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto odkazovaných stránkach. Zodpovedným za obsah týchto stránok v celom rozsahu je ich prevádzkovateľ, ktorým nie je spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL.

Pokračovať alebo návrat na predchádzajúcu stránku.

Používanie tejto internetovej stránky sa riadi Podmienkami používania internetovej stránkyPravidlami ochrany súkromia. OK