Poslať priateľovi Vytlačiť stránku

Siedmy ročník Behu a chôdze reumatológov a reumatikov pre zdravie

Dňa 12. októbra si pripomíname Svetový deň reumatizmu. Témou Svetového dňa artritídy pre rok 2013 - 2014 je zdravé starnutie pre osoby s reumatickými ochoreniami, ktoré sa vzťahujú na duševné a telesné zmeny, ktoré nastanú ako súčasť procesu starnutia, od narodenia až po celú dobu života. Aj ľudia s týmto postihnutím chcú mať zabezpečenú optimálnu kvalitu života, vrátane prístupu do  budov, možnosti cestovania hromadnou dopravou, využitím nových technológií, liekov a ošetrení. Toto všetko by mal obsiahnuť slogan pre WAD 2013-2014 kampane: "Žiť lepšie, mať dôstojnú starobu – rásť a starnúť s reumatickými chorobami."

Je dôležité poukázať na úskalia tohto ochorenia. Aj napriek svojej závažnosti je možné pod odborným lekárskym dohľadom a nasadením vhodnej liečby žiť plnohodnotný život.
Nezabúdajte, reuma sa môže týkať aj Vás!

Reumatické choroby postihujú nielen pohybový aparát, ale viaceré z nich aj určité orgány a systémy v ľudskom tele. Najčastejšou zápalovou reumatickou chorobou je reumatoidná artritída (RA). Jedná sa o závažné zápalové ochorenie kĺbov, ktoré postihuje všetky vekové skupiny.

Vyskytuje sa 3x častejšie u žien ako u mužov. Príčina nie je známa i keď dôležitú úlohu zohráva vrodená náchylnosť pre vznik tohto ochorenia a niektoré faktory vonkajšieho prostredia.

U pacientov s  vysokou zápalovou aktivitou a postupne zhoršujúcou sa poruchou kĺbovej funkcie dochádza k ťažkostiam pri fyzickej aktivite spojenej s bežnými dennými činnosťami, ako sú obliekanie, osobná hygiena, chôdza a iné.
Na Slovensku trpí reumatoidnou artritídou okolo 50 tisíc ľudí. Včasnou diagnostikou, cielenou liečbou, rehabilitáciou a fyzikálnou terapiou je možné predísť deformitám a  nezvratným zmenám na kĺboch, ako i operáciám a trvalej invalidite!

Je mylné sa domnievať, že pacientmi sú len seniori, žiaľ, veľký počet reumatikov tvoria aj deti a mládež.

Práve preto včasná informovanosť a pomoc ľudom s reumou je jedným z hlavných cieľov Svetového dňa reumatizmu.

Liga proti reumatizmu SR, Klub Motýlik a Klub KĹBIK podporujú ľudí s chronickými a veľmi bolestivými reumatickými chorobami od narodenia až po vysoký vek. Majú celoslovenskú pôsobnosť. Centrála a sekretariát Ligy sídlia v Národnom ústave reumatologických chorôb v Piešťanoch. Na Slovensku má 16 organizačných jednotiek. V tomto roku má Liga za sebou viac ako 23 rokov dobrovoľníckej práce.

Súčasťou Svetového dňa reumatizmu na Slovensku bude v poradí už 7. ročník Behu a chôdze reumatológov a reumatikov pre zdravie, ktorý sa uskutoční v sobotu 12. októbra na námestí Eurovea pod sochou M. R. Štefánika v  Bratislave. Svojou účasťou vyjadrite sympatie ľuďom, ktorých život s reumou je náročnejší, ale nevzdávajú to a na svet pozerajú stále optimisticky. V sprievodnom programe bude aj slávnostné vyhlásenie výsledkov novinárskej súťaže a udelenie Novinárskej pocty KROK 2012.

Veľkým prelomom v liečbe reumatických ochorení je podávanie biologickej liečby. Tá je účinná u 60 až 70 % pacientov, u ktorých zlyhala liečba štandardnými chorobu modifikujúcimi liekmi. Okrem toho sa biologickou liečbou dosiahne vymiznutie príznakov ochorenia a zastavenie štruktúrnych zmien na kĺboch. Biologické lieky sú protilátky alebo receptory, ktoré sa viažu na prozápalové cytokíny alebo na bunky, ktoré sa podieľajú na vzniku a udržiavaní zápalu. Je dôležité, aby sa liečba zaviedla hneď, ako sa zistí, že aktuálna liečba nie je účinná. Tým sa predíde závažnému poškodeniu kĺbov a výraznej strate funkčnej schopnosti.

Vďaka pokroku vo  vývoji nových liekov - biologickej liečbe, je však už dnes tieto ochorenia možné účinne liečiť a spomaliť ich progresiu a ďalšie poškodzovanie organizmu, najmä pri závažných formách reumatoidnej artritídy, ankylozujúcej spondylitídy, psoriatickej artritídy, ale aj pri juvenilnej idiopatickej artritíde.

Návrh na túto formu liečby podávajú reumatológovia a následne ju schvaľuje revízny lekár príslušnej zdravotnej poisťovne. Moderný spôsob liečby po tolerancii pacientom v nemocnici si už sám aplikuje v domácom prostredí formou injekcií alebo pravidelne dochádza na aplikáciu formou intravenóznej infúzie.

 

Teraz opúšťate webové stránky www.reuma.sk

Prevádzkovateľ týchto stránok, spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto odkazovaných stránkach. Zodpovedným za obsah týchto stránok v celom rozsahu je ich prevádzkovateľ, ktorým nie je spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL.

Pokračovať alebo návrat na predchádzajúcu stránku.

Používanie tejto internetovej stránky sa riadi Podmienkami používania internetovej stránkyPravidlami ochrany súkromia. OK