Poslať priateľovi Vytlačiť stránku

Praktické rady - Cvičenia kĺbov

Pohyb je v určitej miere všeobecne priaznivý pre zdravie. Avšak práve pri reumatoidnej artritíde je šetrný pohyb veľmi dôležitý, aby sa rozprúdila látková výmena kĺbov a aby kĺby nestuhli.

Na nasledujúcich stranách sme pre Vás zostavili cvičenia, ktoré Vám pomôžu udržať pohyblivosť kĺbov. Môžete si na mieru zostaviť Váš individuálny tréningový program.

Prosím dbajte aj na nasledovné:
 • Prediskutujte cvičenia s lekárom.
 • Okamžite ukončite cvičenie, pokiaľ Vám spôsobuje zosilnenie bolesti v kĺboch.
 • Vykonávajte cvičenia denne, najlepšie päť krát.
 • Všetky cvičenia sa majú vykonávať pomaly. 
Kliknite na kĺby, ktoré chcete precvičiť:

Prstové kĺby

Ak máte príliš pohyblivé alebo uvoľnené prstové kĺby, robte nasledujúce cvičenie:
 • Položte hranu ruky s vystretými prstami na stôl.
 • Vystrite palec smerom hore.
 •  Teraz pohnite palcom smerom k dlani.
 • Držte ho tam niekoľko sekúnd.
 • Opakujte cvičenie 5 krát každou rukou.

Ak máte príliš ztuhnuté prstové kĺby, robte nasledujúce cvičenie:
 • Položte ruku plochou na stôl.
 • Teraz nadvihnite každý prst nahor, tak ďaleko ako je to možné.
 • Držte každý z prstov niekoľko sekúnd v tejto polohe.

Lakťové kĺby

Na zmiernenie bolestí v lakťových kĺboch, môžete vykonávať nasledujúce cvičenia:
 • Posaďte sa vzpriamene na stoličku. Nohy stoja pevne na zemi.
 • Vzdialenosť medzi kolenami je asi na šírku dlane.
 • Položte ruky dlaňami nadol na stehná.
 • Dbajte na to, aby ste ramená nechali pri tele.
 • Teraz otočte dlane smerom nahor a potom opäť nadol.
 • Cvičenie opaklujte päť krát.

Ramenné kĺby

Pre uvoľnenie ramenného kĺbu môžete vykonávať nasledujúce cvičenie:
 • Posaďte sa vzpriamene na stoličku. Nohy stoja pevne na zemi.
 • Nechajte ruky voľne spustené nadol.
 • Teraz kývte rukami dopredu a dozadu.
 • Pokračujte len po hranicu bolesti.
 • Cvičenie opakujte päť krát.

Chodidlové kĺby

Na zmiernenie bolestí v chodidlových kĺboch, môžete vykonávať nasledujúce cvičenia:
 • Posaďte sa vzpriamene na stoličku. Nohy stoja pevne na zemi.
 • Pohybujte hodidlom z päty na špičku a zase naspäť.
 • Cvičenie opakujte päť krát.

Kolenné kĺby

Pre uvoľnenie kolenných kĺbov môžete vykonávať nasledujúce cvičenie:
 • Posaďte sa na stôl. Nohy sa nesmú dotýkať zeme.
 • Stehná ležia až tesne nad kolenami na stole.
 • Teraz pohybujte nohami pomaly dopredu a naspäť.
 • Pokračujte len po hranicu bolesti.
 • Dbajte na to, aby sa nohy kývali voľne.
 • Cvičenie opakujte päť krát.
 

Teraz opúšťate webové stránky www.reuma.sk

Prevádzkovateľ týchto stránok, spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto odkazovaných stránkach. Zodpovedným za obsah týchto stránok v celom rozsahu je ich prevádzkovateľ, ktorým nie je spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL.

Pokračovať alebo návrat na predchádzajúcu stránku.

Používanie tejto internetovej stránky sa riadi Podmienkami používania internetovej stránkyPravidlami ochrany súkromia. OK