Poslať priateľovi Vytlačiť stránku

Diagnóza

V počiatočnom štádiu je často obtiažne reumatoidnú artritídu diagnostikovať. Existujú rôzne príznaky, ktoré poukazujú na prítomnosť ochorenia. Ak sa vyskytnú viaceré z nich v kombinácii, je možné diagnózu jednoznačne stanoviť. Reumatológovia sa pri tom často opierajú o diagnostické kritériá American College of Rheumatology (ACR).

Kritériá ACR pre diagnózu reumatoidnej artritídy: 1)
  • ranná stuhnutosť v, alebo v okolí kĺbov (počas min. 1 hodiny)
  • artritída v troch alebo viacerých kĺbnych oblastiach
  • artritída kĺbov ruky, zápästí, stredných alebo základných kĺbov prstov
  • symetrický opuch (artritída) tých istých kĺbov na oboch stranách tela
  • reumatoidné uzly pod kožou, nad kostnými výčnelkami alebo v blízkosti kĺbov
  • reumatoidný faktor v sére
  • typické rádiologické zmeny reumatoidnej artritídy ako sú kostné defekty alebo odvápnenie.

Spolu musia byť splnené min. 4 zo 7 kritérií. Kritériá 1 až 4 musia pretrvávať min. 6 týždňov.

1) Arnett FC el al.: Arthritis & Rheumatism:1998; 31; pp 315-24

 

Teraz opúšťate webové stránky www.reuma.sk

Prevádzkovateľ týchto stránok, spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto odkazovaných stránkach. Zodpovedným za obsah týchto stránok v celom rozsahu je ich prevádzkovateľ, ktorým nie je spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL.

Pokračovať alebo návrat na predchádzajúcu stránku.

Používanie tejto internetovej stránky sa riadi Podmienkami používania internetovej stránkyPravidlami ochrany súkromia. OK