Poradňa Poslať priateľovi Vytlačiť stránku

Diagnóza

V počiatočnom štádiu je často obtiažne reumatoidnú artritídu diagnostikovať. Existujú rôzne príznaky, ktoré poukazujú na prítomnosť ochorenia. Ak sa vyskytnú viaceré z nich v kombinácii, je možné diagnózu jednoznačne stanoviť. Reumatológovia sa pri tom často opierajú o diagnostické kritériá American College of Rheumatology (ACR).

Kritériá ACR pre diagnózu reumatoidnej artritídy: 1)
  • ranná stuhnutosť v, alebo v okolí kĺbov (počas min. 1 hodiny)
  • artritída v troch alebo viacerých kĺbnych oblastiach
  • artritída kĺbov ruky, zápästí, stredných alebo základných kĺbov prstov
  • symetrický opuch (artritída) tých istých kĺbov na oboch stranách tela
  • reumatoidné uzly pod kožou, nad kostnými výčnelkami alebo v blízkosti kĺbov
  • reumatoidný faktor v sére
  • typické rádiologické zmeny reumatoidnej artritídy ako sú kostné defekty alebo odvápnenie.

Spolu musia byť splnené min. 4 zo 7 kritérií. Kritériá 1 až 4 musia pretrvávať min. 6 týždňov.

1) Arnett FC el al.: Arthritis & Rheumatism:1998; 31; pp 315-24

 

Teraz opúšťate webové stránky www.reuma.sk

Prevádzkovateľ týchto stránok, spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto odkazovaných stránkach. Zodpovedným za obsah týchto stránok v celom rozsahu je ich prevádzkovateľ, ktorým nie je spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL.

Pokračovať alebo návrat na predchádzajúcu stránku.