Poslať priateľovi Vytlačiť stránku

Reumatologické Centrá

Piešťany

Národný ústav reumatických chorôb
Nábrežie I. Krasku 4
921 01 Piešťany
tel: 033/ 7969 111
www.nurch.sk
mapa

Banská Bystrica

II. interná klinika SZU
FNsP F. D. Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banska Bystrica
tel: 048/ 441 3255
www.fnspfdr.sk
mapa

Košice

III. interná klinika
Fakultná Nemocnica L. Pasteura Lekárska Fakulta Univerzity P. J. Šafárika
Rastislavova 43
pracovisko Tr. SNP 1
041 66 Košice
tel. 055/ 640 3864
tel. 055/ 640 3423
www.fnlp.sk
mapa

Pediatrická reumatologická ambulancia
I. Klinika detí a dorastu Detskej Fakultnej Nemocnice v Košiciach

Tr. SNP č. 1
040 11 Košice
tel: 055/ 640 2111
www.dnkosice.sk
mapa

 

Teraz opúšťate webové stránky www.reuma.sk

Prevádzkovateľ týchto stránok, spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto odkazovaných stránkach. Zodpovedným za obsah týchto stránok v celom rozsahu je ich prevádzkovateľ, ktorým nie je spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL.

Pokračovať alebo návrat na predchádzajúcu stránku.

Používanie tejto internetovej stránky sa riadi Podmienkami používania internetovej stránkyPravidlami ochrany súkromia. OK